Frequently asked questions

Before you set off

Je nutné vozidlo p?ed vrácením dotankovat?

V ceně pronájmu u Dollar není zahrnuto palivo. Vozidla jsou vybavena plnou palivovou nádr?í a musí být vrácena plně dotankovaná, jinak bude ú?tován poplatek za dotankování.

Vozidlo nemusí být dotankovat v p?ípadě, ?e máte sjednanou slu?bu P?edplacení palivové nádr?e (FPO). Pro větší pohodlí si m??ete u Dollar zakoupit p?i pronájmu slu?bu p?edplacené palivové nádr?e. Cena za palivo je shodná s cenami místních ?erpacích stanic. Tato slu?ba eliminuje nutnost doplňování nádr?e p?ed návratem vozidla na pobo?ku. Mějte prosím na paměti, ?e nem??eme poskytnout náhradu za nevyu?ité palivo. Ově?te si prosím dostupnost FPO na pobo?ce v době vyzvednutí vozidla.

精品国产免费第一区二区三区